Chứng minh đường thẳng đồng quy

- CM giao điểm của hai đường thẳng nằm trên đường thẳng thứ 3

- Dựng đường thẳng đi qua giao điểm 2 đường đã cho rồi CM đường thẳng này trùng với đường thẳng thứ 3

- Lợi dụng định lý về các đường đồng quy trong tam giác

About these ads

Có mộ phản hồi

  1. mình là người hoa nên không hiểu về cái gì là đồng qui nên nhờ giúp tôi giải bài toán viết phương trình y=ax+b(d3) đồng quy với đường thẳng y=x +1(d1) và
    y=-1/2x -1(d2) mong bạn có thể giúp mình .thank you

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: