BÁO CÁO TỔNG QUAN VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Huỳnh Văn Hoa – Giám đốc

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng

 

 

Đà Nẵng là một thành phố trực thuộc trung ương, một trong ba thành phố lớn nằm trong dự án phát triển Công nghệ thông tin – Truyền thông tại Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 777/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã quan tâm đầu tư đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong các hoạt động Giáo dục và Đào tạo.

 

I. Tổng quan tình hình ứng dụng CNTT trong Giáo dục và Đào tạo

 

            1. Về công tác chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo:

            – Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Uỷ ban Nhân dân thành phố, đề nghị Bộ Nội vụ cho phép thành lập phòng Công nghệ thông tin (CNTT) thuộc Sở để tăng cường chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT trong các hoạt động của ngành.

            – Sở Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong đó chú trọng các nội dung: nâng cao trình độ CNTT cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý Giáo dục, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT, chỉ đạo tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý giáo dục, sử dụng thiết bị CNTT trong hoạt động dạy – học, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

– Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chuẩn bị cho năm học CNTT 2008-2009. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng là đơn vị đầu tiên trong toàn quốc phát động năm học CNTT trong toàn ngành (14/5/2008), làm cơ sở để các đơn vị, trường học tăng cường bồi dưỡng trình độ ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và đầu tư cơ sở hạ tầng CNTT cho năm học mới.

 

            2. Về nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ CBQL và GV

– Xây dựng kế hoạch đào tạo chuẩn hóa và nâng chuẩn đội ngũ giáo viên tin học của ngành. Đến nay, ngành  đã có 100% giáo viên tin học đạt chuẩn, trong đó nhiều giáo viên có trình độ Thạc sĩ.

– Tổ chức bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ, giáo viên:   

+ Bên cạnh việc cử giáo viên tham gia các lớp đào tạo của Sở Giáo dục  và Đào tạo, các trường học đã chủ động tổ chức bồi dưỡng giáo viên về tin học căn bản, truy cập Internet và xây dựng bài giảng điện tử.

+ Phối hợp với Tổ chức Giáo dục Intel Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng giáo viên theo chương trình dạy học của Intel, bồi dưỡng cho gần 500 giáo viên cốt cán về chương trình dạy học Intel và tiếp tục bồi dưỡng nhân rộng cho hơn 5000 giáo viên trong toàn ngành về chương trình này nhằm tăng cường ứng dụng CNTT để đổi mới phương pháp dạy học.

            + Tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng về quản trị mạng, quản lý phòng máy tính cho 100% cán bộ phòng máy các trường trực thuộc Sở để tăng cường hiệu quả sử dụng của các thiết bị CNTT được trang bị.

 

            3. Đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, kết nối internet

– Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT và mua sắm các phần mềm phục vụ quản lý và dạy học.

            – Chỉ đạo các trường TCCN đầu tư trang bị phòng CNTT; huy động các nguồn kinh phí, kêu gọi các nguồn tài trợ để trang bị máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho các trường mầm non, phổ thông. Đến đầu năm học 2008-2009, 100% trường TCCN, THPT trên địa bàn thành phố đã có trên 02 phòng máy vi tính nối mạng (tối thiểu 25 máy tính), 80% trường THCS và 40% trường Tiểu học có phòng máy tính.

– Chỉ đạo các đơn vị, trường học kết nối Internet đường truyền tốc độ cao (ADSL) để trao đổi thông tin quản lý và khai thác các thông tin phục vụ dạy học. Hiện nay có 100% trường THPT, THCS, trung tâm GDTX và hơn 50% trường Tiểu học kết nối Internet ADSL, chỉ còn một số ít trường kết nối bằng modem quay số.

            – Tham mưu Uỷ ban Nhân dân thành phố đầu tư để triển khai phần mềm mã nguồn mở cho 10 trường THCS, THPT, đầu tư xây dựng trường THPT chuyên Lê Quý Đôn theo mô hình “trường học điện tử” với tổng kinh phí gần 17 tỉ đồng và thí điểm xây dựng trường THPT Hoàng Hoa Thám hướng tới mô hình này.

 

            4. Ứng dụng CNTT trong dạy học, quản lý và sử dụng email QLGD

            Triển khai thực hiện tốt email quản lý giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp, xây dựng hệ thống email tên miền @danang.edu.vn, thực hiện chuyển các văn bản, biểu mẫu qua mạng tới các đơn vị và nhận báo cáo, công văn của các đơn vị qua thư điện tử của Văn phòng và các phòng Sở.

– Ứng dụng tốt các phần mềm máy tính phục vụ cho công tác quản lý các hoạt động của ngành (Kế toán, thống kê, quản lý nhân sự, quản lý phổ cập Giáo dục, quản lý thi…)

– Đầu tư xây dựng các phần mềm phục vụ công tác quản lý của ngành; chỉ đạo các trường học xây dựng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và đầu tư trang bị các phần mềm dạy học.

            – Khuyến khích các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học xây dựng website phục vụ thông tin và quản lý, hiện nay 3/7 phòng Giáo dục và Đào tạo đã có website riêng.

 

            5. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các hoạt động

            – Đăng tải các thông tin hoạt động, các văn bản chỉ đạo, ngân hàng đề thi, kết quả các kỳ thi (tốt nghiệp, thi học sinh giỏi, kiểm tra cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ các cấp độ) trên website của ngành, hàng năm phục vụ hơn 300 nghìn  lượt người truy cập.

            – Chỉ đạo triển khai nghiêm túc việc dạy Tin học chính khóa ở các trường THPT, dạy tự chọn môn Tin học ở các trường THCS, Tiểu học theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Tổ chức các hội thi “giáo án điện tử” các bộ môn và “giáo án điện tử an toàn giao thông” ở cấp Tiểu học và đã xây dựng được bộ sưu tập các giáo án có chất lượng, triển khai để các trường tham khảo. Phát động phong trào, bồi dưỡng học sinh tham dự cuộc thi Tin học Trẻ toàn quốc hàng năm và đều đạt giải cao (trong năm 2008 đoạt 03 giải nhất phần mềm sáng tạo và nhiều giải phần chung, học sinh Nguyễn Bá Cảnh Sơn đoạt huy chương bạc Olympic Tin học Quốc tế)

 

II. Định hướng ứng dụng và phát triển CNTT năm học 2008- 2009

Để chuẩn bị cho việc năm học 2008-2009 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là “Năm học Công nghệ thông tin”, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng xác định các nhiệm vụ ứng dụng CNTT, bao gồm:

– Tiếp tục củng cố và mở rộng việc đưa tin học vào các ngành học, bậc học; nâng cao chất lượng dạy học tin học trong nhà trường;

– Tăng cường ứng dụng CNTT vào việc đổi mới phương pháp dạy học; sử dụng rộng rãi và có hiệu quả các phần mềm hỗ trợ dạy học và quản lý;

– Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị CNTT cho các đơn vị, trường học;

– Triển khai đồng bộ việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý các hoạt động toàn ngành, trước hết là triển khai việc họp qua mạng theo chỉ đạo của Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành để nâng cao nhận thức, hoàn thiện kỹ năng về CNTT;

– Triển khai nhân rộng phần mềm mã nguồn mở cho các trường THCS, THPT và trường trực thuộc.

– Xây dựng trường học hướng tới mô hình “Trường học điện tử” ở các cấp học, bậc học; website tư liệu dạy học dùng chung và tăng cường khai thác sử dụng e-learning trong dạy-học.

– Tổ chức tuần lễ CNTT với các hoạt động thiết thực, hưởng ứng năm học CNTT do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động.

III. Các ý kiến đề xuất:

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn và chỉ đạo thí điểm trường học điện tử, làm mô hình để các đơn vị học tập và đầu tư xây dựng.

– Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu các phần mềm, tư liệu dạy học, sách điện tử để các đơn vị có cơ sở mua sắm, trang bị, đồng thời, ban hành quy định về tiêu chuẩn, mẫu bài giảng điện tử thống nhất cho các bậc học.

– Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các văn bản chỉ dạo, hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng e-learning trong dạy học để các Sở Giáo dục và Đào tạo có cơ sở để triển khai

– Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm cung cấp phần mềm quản lý trường học với sự đồng bộ dữ liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo đến Sở và đến các trường học.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: